خرید کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب برای ایجاد “تغییر عجیب” از و به حوزه تئاتر و مطالعات اجرایی کار می کند. از این ایده که تغییر یک مقوله زیر سوال است که تئاتر و اجرا را به عنوان یک عمل هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی بیش از حد تعیین می کند ، محققان و متخصصان در اینجا جمع شده اند (از جمله متخصصان تاریخ و ادبیات نمایشی ، آموزش تئاتر ، هنرهای جوانان ، سیاست های هنری ، تئاتر با سرمایه گذاری اجتماعی و اجرای کنشگران) به موضوع تغییر در 35 مقاله کوتاه می پردازند. برای هر کسی که در مورد روابط تئاتر ، سرگرمی و تغییر خودش تعجب کرده باشد ، این کتاب یک نقطه شروع ضروری برای مکالمه است.

[ad_2]

کتاب Theatre, Performance and Change :