خرید کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :

[ad_1]

این کتاب که توسط متخصصان گوارش و جراحی گوارش تألیف شده است ، شرح جامع و مفصلی از کلیه اقدامات آندوسکوپی مداخله ای ایجاد شده و اخیراً ایجاد شده را ارائه می دهد. برای هر روش ، آدرس: دستورالعمل ها ؛ پرسنل ، نیازهای ابزاری و فنی ؛ و نتایج ، عوارض احتمالی و مدیریت آنها. علاوه بر این ، کتاب با تعداد زیادی تصویر و نقشه از روش ها ، و همچنین نکات و نکات مفید ، منبع ارزشمندی را برای متخصصین داخلی و جراحان باتجربه و همچنین متخصصان آندوسکوپی در زمینه های دیگر ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :