خرید کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات مکانیکی حرارتی الاستیک صفحه بتونی مستطیلی نازک بحث می کند. وی با استفاده از مشتق نظری همراه با مثالهای عددی ، به تفصیل راه حل تحلیلی خم شدن ، گشتاور خمش ، لرزش حرارتی و بی ثباتی حرارتی صفحه بتونی مستطیلی نازک را توضیح می دهد. برای سهولت کاربرد ، این کتاب همچنین شامل جدول های محاسبه خمش و خمش دال های بتونی مستطیل شکل نازک با چهار لبه پشتیبانی شده و شرایط مرزی آزاد است.

[ad_2]

کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :