خرید کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد سه حوزه مطالعه و عمل را جمع می کند: بلاغت ، زندگی مادی و بوم شناسی. این فصل ها با گردآوری دانشمندان از سنت های مختلف نظری و انتقادی پیرامون موضوع مشترک بوم شناسی ، درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کند. با تأکید بر رابطه ، اتصال و زمینه ، جهت گیری اکولوژیکی که ما ایجاد می کنیم ، نظریه بلاغت و مداخلات محیطی را آگاه می کند. همكاران تحقيقات نظري – عملي را در زمينه هاي مختلف – جهان شناسي بلاغي ، گرايش ، بلاغت هاي دو منطقه اي ، استعمار هسته اي و موارد ديگر – ارائه مي دهند تا در مجموع راه هاي جديد ارتباطي بين دانشمندان ارتباطات محيطي ، مطالعات ارتباطي ، بلاغت و تركيب را جعل كنند. این کتاب با هدف الهام بخشیدن و ارتقا and تفکر اکولوژیکی ، نشان دادن ارزش آن برای شعارهای گفتاری و ارتباطات و همچنین تفکر و عملکرد محیطی است.

[ad_2]

کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches