خرید کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد فراهم آوردن محققان و مهندسین دانشگاهی و صنعتی با پوشش به روز پیشرفت های اخیر در زمینه جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون است. این اسناد منتخب را از کارگاه بین المللی ساخت جوشکاری هوشمند (IWIWM’2017) ، که از 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای ، چین برگزار شد ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که چگونه تولید هوشمند جوش (IWM) در حال تبدیل شدن به یک روند اجتناب ناپذیر است ، همانطور که جوشکاری رباتیک هوشمند در حال تبدیل شدن به یک فناوری کلیدی است. حجم به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: تکنیک های هوشمند برای جوشکاری رباتیک ، سنجش در پردازش جوشکاری قوس ، مدل سازی و کنترل هوشمند پردازش جوش ، و کنترل هوشمند و کاربردهای آن در مهندسی.

[ad_2]

کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017