خرید کتاب Treppenwitz zur Hochkultur : Beginn unserer Traumkultur?

[ad_1]

برند درگیر یک رابطه عاشقانه با کلودیا شد ، تا فقط او را که در دفتر خاطرات او بسیار احساس شده است ثبت کند. جلسه مشترک با کلودیا ، که در آن آنها قبلا سعی کرده بودند به تاریخ فرهنگی آلمان نزدیک شوند ، مدتهاست که به یک عشق عاشقانه مست تبدیل شده است. این دردناک تر است که هر دو به تدریج متوجه می شوند که تمایلی ندارند رابطه خود را بالاتر از منافع خود قرار دهند. والتر وور در جلد دوم خود ، “شوخی راه پله برای فرهنگ بالا” ، شرح عمیق خود از تاریخ فرهنگی اروپای مرکزی از قرون وسطی تا رمانتیسیسم را در این داستان عاشقانه گنجانده است. برای همه کسانی که می خواهند فرهنگ آلمان را به روشی آرام تعمیق کنند ، توصیه می شود.

[ad_2]

کتاب Treppenwitz zur Hochkultur : Beginn unserer Traumkultur?