خرید کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

در مدت کوتاهی ، کارن موبلی خانواده خود را به مرگ از دست داد ، یک ماشین به او برخورد کرد ، پایش شکست و یک سری مصیبت ها متحمل شد. این سکانس شعر ، Trial By Ordeal ، نقش او را به عنوان یک دختر ، خواهر و عاشق بررسی می کند زیرا ایمان او زیر سوال می رود. اشعار موبلی که یک هنرمند تجسمی است ، از نظر هنری و تجربه مشاهده شده غنی است. در حالی که او بدنبال هیبت و هیبت در طبیعت می رود و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب های شخصی زنده می ماند ، شعرها این ضایعات را بیان می کنند.

[ad_2]

کتاب Trial By Ordeal : Poetry