خرید کتاب Trois fous dans la rue parlent

[ad_1]

Pilone ، Ligote و Dédicace در خیابان مستقر شده اند و در آنجا به بازسازی یک زندگی می پردازند و به یکدیگر می گویند ، به همدیگر گوش می دهند و زمانی را به اندازه کلمات کمرنگ می کنند. آنها تحمل نمی کنند که بین پارتیشن های محافظ یک خانه زندانی شوند ، اما آنها از این آخرین پناهگاه مانند پوستی جدید استقبال می کنند ، جایی که هر دیوانه داستان خود را پیدا می کند ، کار Maxime Jean-Baptiste به آنها ارائه می دهد. اگر آنها ماسک بزنند ، این دیگران هستند که آنها را می بینند ، این نگاه آنها است که آنها را دیوانه می کند. تحمل انحصار کلمه در وسط خیابان دیگر چیزی نیست که دیگر تکه تکه های کثیف جهانی را که ارزش های عدالت را زیر پا می گذارد تحمل نکرد و آن را به دست آورد.

[ad_2]

کتاب Trois fous dans la rue parlent