خرید کتاب Trois petits loups (et une belle truie)

[ad_1]

ایزابل ، گاو بزرگ زیبا ، سهم خود را از چالش ها داشته است. آنچه قبلاً چربی یا حتی فقط کاشتن نامیده می شد اکنون در آرامش است. داستان او با یک مبل الهی آلوده به ساس شروع می شود که او را مجبور به ترک خانه اش می کند. خوشبختانه ، دوستانش سه گرگ – ژان لوپ ، ورزشکار کمال گرا ، ولفگانگ دانشمند متخصص در همه چیز و ماهیگان ، پدر تنها مجرد – کمک خواهند کرد. آیا آنها قادر خواهند بود از شر ساسها ، بلکه از ترس هایی که در آنها زندگی می کنند خلاص شوند؟ یک رمان دیوانه وار که داستان سه خوک کوچک را ابداع می کند و به آن ابعادی مدرن ، انسانی و اجتماعی می بخشد.

[ad_2]

کتاب Trois petits loups (et une belle truie)