خرید کتاب Trois puissances étrangères impliquées, les Nations unies impuissantes : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome III

[ad_1]

در خاورمیانه سه قدرت بین المللی وجود دارد ، روسیه ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، هر یک با اهداف خاص خود ، به منافع دیپلماتیک و اقتصادی خود احترام می گذارند. اما هیچ یک از این قدرت ها قادر به تضمین احترام به قوانین بین المللی نیستند ، که همچنان در درگیری های داخلی نقض می شود ، اولین قربانیان آن جمعیت غیرنظامی ، قتل عام یا آواره هستند. در مواجهه با این “شکست خیره کننده” جامعه جهانی ، ضروری و مبرم است که سازمان ملل متحد با اجرای اصلاحات داخلی عمیق ، اقدام خود را اصلاح کند تا بتواند راه حل های سیاسی را در این خاورمیانه بی خون تحمیل کند.

[ad_2]

کتاب Trois puissances étrangères impliquées, les Nations unies impuissantes : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome III