خرید کتاب Trois puissances régionales s'affrontent pour un leadership : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome II

[ad_1]

در آغاز قرن بیست و یکم ، خاورمیانه در حال ورود به یک ژئوپلیتیک جدید است که سه قدرت منطقه ای خواستار “رهبری-تسلط” آن هستند: ایران ، توسعه طلب و بالقوه هسته ای. عربستان سعودی ، برای حفظ رهبری خود در جهان عرب سنی ، دچار تغییر اقتصادی شده است. ترکیه ، در حالی که آرزوی بازگشت به امپراتوری سلطه طلب عثمانی را دارد ، بین اروپا ، ناتو و روسیه تقسیم شده است. این کتاب به ما این امکان را می دهد که بسیاری از حوادثی را که در دهه گذشته خاورمیانه را متزلزل کرده است ، در چشم بیندازیم و تحولاتی را که منجر به سومین بازسازی ژئوپلیتیک منطقه ای شده است ، روشن کنیم.

[ad_2]

کتاب Trois puissances régionales s'affrontent pour un leadership : Le Moyen-Orient en restructuration – Tome II