خرید کتاب Troisième Partie – La vierge n’est plus vierge : Une aventure en BDSM Menage Erotica

[ad_1]

بهم پیوسته! شارلوت پس از فروش بدن و بکر بودن خود به مدت یک هفته به استاد خود ، شادی ها و لذت های نظافت و BDSM را آموخته است. امروز ، در ادامه ماجراجویی ، استاد و شریک زندگی اش او را به جایی می برند که با مردان دیگری که شرط بندی کرده بودند ملاقات می کند.

[ad_2]

کتاب Troisième Partie – La vierge n’est plus vierge : Une aventure en BDSM Menage Erotica