خرید کتاب Trompe l’œil

[ad_1]

سه داستان افسانه ای خارق العاده که در آینده ای نا دقیق یا در حال حاضر غیرمعمول اتفاق می افتد. “در راه رسیدن به یک مستعمره جدید” به دنبال خروج خطرناک کاروانی کوچک است که باید سرزمینی را که خصمانه شده ترک کند. “آیا می توانم آلبوم میکی موس را بخوانم؟” »او با کنایه خط نازکی را که بین زندگی روزمره و جنون وجود دارد ترسیم می کند. “کودکان AOC” ادای احترام به داستان علمی فیلیپ ک.

[ad_2]

کتاب Trompe l’œil