خرید کتاب Trou de mémoire

[ad_1]

در مدرسه کوچک طنز ، دانش آموزان یاد می گیرند مردم را بخندند. هوگون سیکلوپ ها به خودش افتخار می کنند – خطوطی که او برای نمایش نوشت واقعا خنده دار است! اگر فقط وقتی می توانست روی صحنه بیاید آنها را به یاد بیاورد … چگونه آنها را فراموش نکنیم؟ هوگون باید یک راه حل خلاقانه پیدا کند!

[ad_2]

کتاب Trou de mémoire