خرید کتاب Trucks: Discover Pictures and Facts About Trucks For Kids!

[ad_1]

کامیون کامیون ها انواع مختلفی دارند. از 4 کامیون 4 X که مردم رانندگی می کنند تا کامیون های کمپرسی ، طیف گسترده ای از آنها وجود دارد. تاریخچه کامیون ها چیست؟ چند نوع کامیون وجود دارد؟ اگر در مورد کامیون ها کنجکاو هستید ، این کتاب آنها را به فرزندان شما آموزش می دهد.

[ad_2]

کتاب Trucks: Discover Pictures and Facts About Trucks For Kids!