خرید کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از ارکان اساسی اعتماد و شهرت در محیط های تجارت الکترونیکی را ارائه می دهد. این روش های اصلی موجود را ارائه می دهد و آنها را از نظر مدیریت ارزیابی می کند. این کتاب بدون درگیر کردن خواننده در بسیاری از جزئیات فنی ، به توصیف محیط لازم فناوری می پردازد. یک نقشه راه برای اجرای استراتژیک و تاکتیکی و همچنین راهنمایی در مورد پیوند دادن مدیریت اعتماد و اعتبار به سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های ارجاع ، خدمات وب ، فناوری های معنایی و کلان داده برای جلوگیری از براندازی تلاش ها با استفاده از ارزیابی های جعلی ، هویت های جعلی و سایر نگرانی های امنیتی ، متن بندی شده اند. نگاهی به تحولات اخیر و آینده ، کتاب را کامل می کند.

[ad_2]

کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective