خرید کتاب Tsars, Cossacks, and Nomads. : The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the Eighteenth and Nineteenth Centuries

[ad_1]

مجموعه مطالعات در مورد مشرق مدرن مروری دارد بر پدیده های مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن و معاصر مسلمان. این مجلدات نه تنها کشورهای خاورمیانه و نزدیک را در نظر می گیرد ، بلکه اسلام و فرهنگ مسلمانان را در سایر مناطق جهان ، به عنوان مثال در اروپا و ایالات متحده ، مورد کاوش قرار می دهد. مجموعه مطالعات در مورد مشرق مدرن در سال 2010 توسط کلاوس شوارتز ورلاگ تاسیس شد.

[ad_2]

کتاب Tsars, Cossacks, and Nomads. : The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the Eighteenth and Nineteenth Centuries