خرید کتاب Tsunami für Kinder: Entdecken Sie dieses Tsunami-Buch für Kinder mit Bildern und Fakten

[ad_1]

سونامی ها امواج عظیمی هستند ، اما چیزی فراتر از بلایای طبیعی هستند. در اینجا کودک شما در این کتاب می آموزد که سونامی ها چقدر مهم هستند و چگونه در آب و هوا و مناطق ما نقش دارند. فرزند شما همچنین یاد خواهد گرفت که چقدر می تواند کشنده باشد.

[ad_2]

کتاب Tsunami für Kinder: Entdecken Sie dieses Tsunami-Buch für Kinder mit Bildern und Fakten