خرید کتاب Turbulences : Roman

[ad_1]

در لس پاتوراوکس ، دهکده ای از مونورت که خانواده گرامونت قرنها در آن زندگی می کردند ، مانند همه جا ، “بحران” ، که برای دهه ها بر جامعه ما مسلط بود ، نظم قدیمی را بر هم زده است. کشاورزان ، مدیران پاریسی ، که از زندگی فلج شده اند ، و توسط اقتصاد نابود شده اند ، بلکه در حال ظهور و برنده بازی اجتماعی هستند: آشوب پرتره گروهی در آشفتگی است. وقایع نگاری نیز: آن زمان آشفته و جهانی که ستون های آن متزلزل است.

[ad_2]

کتاب Turbulences : Roman