خرید کتاب Turtle and Frog Race

[ad_1]

لاک پشت و قورباغه رقابت دارند. فکر می کنید چه کسی برنده خواهد شد؟ این داستان سطح B از متن قابل رمزگشایی برای ایجاد اطمینان در خوانندگان اولیه استفاده می کند. این کتاب برای ایجاد شناخت از ترکیبی از کلمات تصویری و مصوت های کوتاه در تکرار استفاده می کند. تصاویر اصلی به راهنمایی خوانندگان در متن کمک می کند. نویسنده سسیلیا میندن ، دکترا ، مشاور سواد آموزی و مدیر سابق برنامه زبان و سواد در دانشکده تحصیلات تکمیلی هاروارد ، قالب خاصی را برای این مجموعه ایجاد کرد. کتاب های این مجموعه شامل زندگی نامه ، آوایی و راهنمای تدریس نویسنده است.

[ad_2]

کتاب Turtle and Frog Race