خرید کتاب Twelve Christmas Carols – Sheet Music for Chorus (SATB) and Piano

[ad_1]

مجموعه ای فوق العاده از دوازده قطعه موسیقی کریسمس برای فصل کریسمس. این مجموعه شامل: 1. Tryste Noel ، 2. Joseph and the Angel ، 3. Blyssid be the Tyme ، 4. The Birthday of the King ، 5. مسیح در روز کریسمس متولد شد ، 6. Lullay ، Lullay ، 7. The Angel Gabriel ، 8. مای لایکینگ ، 9. آواز میدن ، 10. ملکه آسمانی ، 11. وقتی مسیح متولد شد ، 12. سال نو. مجموعه موسیقی کلاسیک کتابخانه ای گسترده از شناخته شده ترین و محبوب ترین آثار موسیقی که تاکنون ساخته شده است را تشکیل می دهد.

[ad_2]

کتاب Twelve Christmas Carols – Sheet Music for Chorus (SATB) and Piano