خرید کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی از انتقاد را نشان می دهد و شکوفائی دوره رنسانس ماریان مور قرن 21 است. این مقاله ها مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر او بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی زندگی حرفه ای وی را که عمدتاً نادیده گرفته شده است پس از جنگ جهانی دوم بررسی می کند. در عین حال ، آنها تقاطع تکامل شاعرانگی او را با سیاست فرهنگی در طول زندگی حرفه ای خود دنبال می کنند. با استفاده از دیدگاه های جدید از مطالب بیوگرافی که قبلاً ناشناخته بودند و ویرایش ها و بایگانی های جدید کارهای مور ، مقاله ها دیدگاه های ویژه ای راجع به روابط مور و نقش وی به عنوان یک نماد فرهنگی در زندگی بعدی خود ارائه می دهند.

[ad_2]

کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance