خرید کتاب Twisted Fairy Tales: Snow White and the Seven Robots

[ad_1]

هنگامی که ملکه شیطانی ستاره دخترش ، سفید برفی را در یک سیاره جنگلی دورافتاده غرق می شود ، شاهزاده خانم شجاع با استفاده از دانش فنی مهندسی خود ، سفینه فضایی ویران شده خود را به روبات های کمکی بازسازی می کند! آیا او و دوستان مکانیکی خود راهی پیدا می کنند تا یکبار برای همیشه ملکه ستاره را شکست دهند؟

[ad_2]

کتاب Twisted Fairy Tales: Snow White and the Seven Robots