خرید کتاب Twisted Fairy Tales: The Three Little Narwhals

[ad_1]

در این نهنگ افسانه ای ، کوسه بزرگ بد به دنبال یک میان وعده خوشمزه است … هنگامی که با سه نارولای خوشمزه ظاهر می شود! موجودات شاخدار شایان ستایش – که در معرض نمایش قرار می گیرند Spike ، Artistic Spiral و خجالتی Stubby – یک کشتی دزدان دریایی غرق شده را کشف می کنند و از قطعات برای ساخت خانه های خود استفاده می کنند. اکنون آنها از اعماق خود خارج شده اند ، و در یک نبرد عقل با تبه کار غر زدن و نیش زدن قفل شده اند.

[ad_2]

کتاب Twisted Fairy Tales: The Three Little Narwhals