خرید کتاب Tyrant Be Good, I'll Love You : Volume 4

[ad_1]

یک روز ، شن ژیقیائو به طور تصادفی پسری خوش تیپ را برداشت و او را مخفیانه در جنگل پرورش داد و هر روز خوب غذا خورد و نوشید. ناگهان ، یک روز ، مرد خوش تیپ ناپدید شد ، رها شد و توسط شوهر جدیدش بی خانمان شد. ستمگر ناگهان به نزد او آمد ، “من با زندگی ام تو را پس می دهم!” شن ژیقیائو: نه ، نه ، نه ، شما نمی خواهید … ظالم کوچک: این امپراطور می تواند به شما در شکنجه زنان و مردان کفگیر کمک کند و تمام خانواده اش را نابود کند. من شما را در سراسر کشور استخدام می کنم من فقط تا آخر عمر دوستت خواهم داشت. شن ژیقیائو:! به آن فکر کن ، ظالم کوچولو ، بیا. خواهر تو را دوست دارد!

[ad_2]

کتاب Tyrant Be Good, I'll Love You : Volume 4