خرید کتاب Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission :

[ad_1]

این کتاب آخرین یافته ها در مورد انتقال قدرت عملیاتی ولتاژ فوق العاده بالا AC / DC (UHVAC / UHVDC) را بیان می کند. ابتدا ساختارهای فعلی و برنامه های آینده پروژه های عمده UHVDC و UHVAC در سراسر جهان را بررسی می کند. این کتاب سپس به بیان جزئیات نظریه های اساسی ، تحلیل اقتصادی و فن آوری های کلیدی شبکه های برق UHV پرداخته و طراحی پستهای UHVAC و ایستگاه های مبدل UHVDC و خطوط انتقال را شرح می دهد. تعداد و ارقام و فرمولهای واضح و مشخصی به خوانندگان کمک می کند تا نظریه های اساسی پشت فناوری های UHVAC و UHVDC و همچنین روند توسعه آنها را درک کنند. این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و مهندسان در زمینه سیستم های قدرت و مهندسی برق در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

کتاب Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission :