خرید کتاب Un beau parleur à l’école des gars

[ad_1]

زد با همان سهولت سریع دویدن داستانهای باورنکردنی را روایت می کند. این دروغهای فزاینده قابل توجه و غیرقابل تصور در نهایت باعث نگرانی ماوریک می شود ، که ماجرا را به Foinfoin می سپارد. زد دقیقاً چه چیزی را پنهان می کند؟

[ad_2]

کتاب Un beau parleur à l’école des gars