خرید کتاب Un guide d'Israël pour les enfants

[ad_1]

اسرائیل مکان جذابی است. هر کودک ، نوجوان یا بزرگسالی باید بداند که چرا خاورمیانه اینقدر مهم است. درک اسرائیل و همسایگان آن به شما کمک می کند تا درک کنید که چیزی بیش از درگیری یا جنگ در خاورمیانه وجود دارد. این کتاب می تواند زندگی شما را تغییر دهد. چرا ماجراجویی در سرزمین مقدس را امتحان نمی کنید؟

[ad_2]

کتاب Un guide d'Israël pour les enfants