خرید کتاب Uncle, Let's Get Married : Volume 4

[ad_1]

همه آنها می گویند پیرمردها دوست دارند دختران لطیف را نیش بزنند ، اما اگر با عموی پیر که دوست ندارد دختر لطیف را نیش بزند چه می کند؟ “عمو ، بگذارید قرار بگذاریم.” “من کوچولوها را دوست ندارم.” پس عمو ، بیایید سند ازدواج بگیریم. “” سند ازدواج؟ عجله کن و بخون اگر سخت کار نکنید ، نمی توانید گواهینامه مدرک را دریافت کنید. ”

[ad_2]

کتاب Uncle, Let's Get Married : Volume 4