خرید کتاب Underestimation

[ad_1]

آنها به او گفتند هرگز قدرت یک زن را دست کم نگیر. اما وقتی دخترک گل آلود را دید که روی کشتی کوچک و بدبختی که به مقصد مریخ حرکت کرده بود نشسته است ، دانست که آنجا چه انتظار او را می کشد. و او می دانست که او خیلی چیزها را دست کم گرفته است. Algis Budrys نویسنده نامزد Rogue Moon و Michaelmas نامزد دریافت جایزه هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

کتاب Underestimation