خرید کتاب Understan

[ad_1]

از طریق فضا و زمان ، عبور از قاره ها و دهه ها ، شاعر در این جلد از حافظه و تصاویر زندگی روزمره برای کشف رمز و رازهای عشق و مرگ استفاده می کند. او اعتقادات و خرافات را بررسی می کند ، گاهی از دیدن افراد آشنا و غریب ، پیر و جوان دعا می کند و لذت می برد. در سفر شاعر گم می شود اما نقشه را به همه و همه جا نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Understan