خرید کتاب Understanding Bipolar Disorder

[ad_1]

اختلال دو قطبی باعث تغییرات شدید خلقی می شود. گاهی اوقات افراد مبتلا به اختلال دو قطبی احساس انرژی و هیجان می کنند. در مواقع دیگر احساس خستگی و افسردگی می کنند. درک اختلال دو قطبی بررسی می کند که این اختلال چگونه است ، چگونه می تواند بر زندگی افراد تأثیر بگذارد و چگونه می تواند درمان شود.

[ad_2]

کتاب Understanding Bipolar Disorder