خرید کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions

[ad_1]

این کتاب درک کلی از قراردادهای ساخت و ساز ، توضیح دادن طیف وسیعی از موضوعات با مثالهای عمیق ، به مهندسان ، مدیران سایت ها ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز که به دنبال اطلاعات قرارداد ساخت هستند می تواند آنها را در یک مکان پیدا کند. این جلد همچنین به عنوان یک ابزار یادگیری و راهنمای مرجع برای دانشجویان و مربیان عمل می کند. با توجه به دیدگاه کانادایی ، این کتاب منابع دو سند استاندارد قرارداد CCDC (کمیته اسناد ساختمانی کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) را ارائه می دهد و به طور خلاصه سایر اسناد مهم قرارداد مورد استفاده در صنایع ساختمانی ایالات متحده و انگلستان را شرح می دهد.

[ad_2]

کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions