خرید کتاب Understanding Panic Attacks

[ad_1]

حملات هراس هنگامی اتفاق می افتد که افراد ترس و اضطراب شدیدی را تجربه کنند. قلب آنها تندتر می زند و ممکن است در تنفس مشکل داشته باشند. حملات وحشت مکرر نشانه اختلال وحشت است. درک حملات هراس ، علل حملات هراس ، چگونگی تأثیر آنها بر زندگی مردم و نحوه درمان آنها را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Understanding Panic Attacks