خرید کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :

[ad_1]

این پایان نامه نیروهای آیرودینامیکی را در جریانهای خارجی چسبناک و قابل فشردگی تجزیه و تحلیل می کند. این نظریه منحصر به فرد است ، زیرا نظریه های نیرو مورد بحث در مورد جریانهای کاملاً چسبناک و قابل فشرده سازی خارجی ناویر استوکس اعمال می شود و به آنها اجازه می دهد تا به راحتی با دینامیک سیالات محاسباتی ترکیب شده و بنیادی عمیق از آیرودینامیک مدرن را تشکیل دهند. این پایان نامه سه سهم اساسی در آیرودینامیک نظری ارائه می دهد ، و این موارد را ارائه می دهد: (2) یک فرمول کل و کلی جهانی و دقیق برای شار ثابت و علامتهای قرص دور از آن. و (3) یک نظریه عمومی نزدیک میدان برای تشخیص دقیق تمام اجزای سازنده فیزیکی نیرو و حرکت.

[ad_2]

کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :