خرید کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants

[ad_1]

این کتاب در مورد روان کننده های زیستی مبتنی بر روغن نباتی و کاربردهای آنها در صنعت توزیع برق بحث می کند. روان کننده های پایه روغن نباتی مزایای قابل توجهی نسبت به روان کننده های پایه نفتی دارند ، از جمله تجزیه بیولوژیکی ، مقرون به صرفه بودن ، تجدیدپذیری و اثرات زیست محیطی کمتر. این کتاب بررسی دقیق ادبیات روغن نباتی اصلاح شده را ارائه می دهد. درباره خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تأثیرات آن بر کاربردهای آن در تریبولوژی بحث می کند. این کتاب در مورد مواد افزودنی و بهبود روغنهای گیاهی برای استفاده به عنوان روغنهای روانکاری و روغنهای ترانسفورماتور در نیروگاهها و شبکههای توزیع برق مناسب است. مطالب کتاب برای محققان و پزشکان و همچنین سیاست گذاران و آژانس های استاندارد مفید خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants