خرید کتاب Video Games

[ad_1]

ما در حال ریختن چای بر روی آخرین روند هستیم. در مورد زندگی افراد تأثیرگذار کنجکاو هستید؟ آیا می خواهید در مورد esports یا پخش بازی بیشتر بدانید؟ برای آگاهی بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید. این مجموعه پرمخاطب با خوانایی کم برای کمک به خوانندگان درگیر نوشته شده است. هر کتاب شامل ستون های کناری آموزشی ، بیوگرافی بازپرداخت تأثیرگذارهای “OG” ، حقایق سریع و چالش های شبکه های اجتماعی ، به علاوه یک جدول مطالب ، واژه نامه کلمات کلیدی ، فهرست و بیوگرافی نویسنده است.

[ad_2]

کتاب Video Games