خرید کتاب Vie en poésie : Recueil de poésie

[ad_1]

زندگی در شعر مجموعه ای است که از تخیل من متولد شده و بیش از هر چیز درباره زندگی با کلمات ساده و جاری صحبت می کند. من نه ریمبو هستم ، نه ورلین ، نه آپولینر ، نه پرورت و نه هوگو ، من کاملاً نویسنده هستم اولیا مگن در سال 1968 در سن و مارن متولد شد. نویسندگی اهل بریتانی است ، نوشتن برای او یک خروجی واقعی است و او می تواند در هر زمان از روز بنویسد. شعر پس از تمرکز بر فروش ، حسابداری و مطالعات ادبی ، هرگز او را رها نکرد. او که عاشق کلمات بود ، از چهارده سالگی شروع به نوشتن کرد و از آن زمان متوقف نشده است …

[ad_2]

کتاب Vie en poésie : Recueil de poésie