خرید کتاب Vie et poésie : Recueil de poèmes

[ad_1]

من باران را می شناسم ، راه آن را می دانم لغزش از آسمان برای پنهان کردن خورشید لغزش به زمین لغزش به زمین و خنده در رودخانه ای بی پایان می توان آن را نگه داشت ، هرگز مانع نمی شود ، ناشی از خاطرات ، در زندگی لنگرمان. آن را خشک کن ، اغلب خیلی دیر. این از قلب می آید تا همه چیز را تمیز کند نویسنده پاتریک سابو – متولد پائو ، فرانسه ، در سال 1989 ، فیلسوف در روح. شاعر ، قصه گو ، اما بالاتر از همه یک رویا پرداز. او تلاش می کند ، فراتر از مرزهای کشیده شده توسط مردان و قرن ها ، کمی عشق ، خرد و یک دید مثبت از زندگی منتقل کند ، شروع به نوشتن متن هایی می کند که هم فکر می کند و هم احساس ، و شعرهایی را که در طبیعت زندگی درک می کند ، به اشتراک می گذارد. .

[ad_2]

کتاب Vie et poésie : Recueil de poèmes