خرید کتاب Vier geile Schwestern – Sie wollen nur einen! : Erotischer Roman

[ad_1]

آرزوی مهار نشده دختران مایل: “چهار خواهر شاخدار – آنها فقط یکی می خواهند!” توسط کاترین بلیک اکنون به عنوان کتاب الکترونیکی در کتابهای venus. وقتی همسرش می میرد ، دن در آستانه تسلیم شدن است. تنهایی او را عذاب می دهد و زندگی جنسی تقریباً متوقف می شود. فقط چهار دختر خردسالش هنوز شهامت زندگی را به او می دهند. وقتی متوجه شد که دختران فوق العاده غریزی او را مردی می دانند که می توانند با او خیالات گرم جنسی خود را زندگی کنند ، او قاطعانه آنها را رد می کند. اما بدون اینکه او بداند ، او بیشتر و بیشتر اسباب بازی خواسته های ممنوع آنها می شود. چه مدت می تواند در برابر محرک ها مقاومت کند؟ اکنون به عنوان کتاب الکترونیکی بخرید و لذت ببرید: “چهار خواهر شاخ – آنها فقط یک نفر می خواهند!” توسط کاترین بلیک. خواندن سکسی است: venusbooks – ناشر کتابهای الکترونیکی وابسته به عشق شهوانی. حمایت از خردسالان: در زندگی واقعی ، رفتارهای وابسته به عشق شهوانی و جنسی از هر نوع می تواند فقط بین شرکای برابر و با توافق دو طرف صورت گیرد. این کتاب الکترونیکی تخیلات اروتیک ساختگی را توصیف می کند که در برخی موارد نه از مفاهیم اخلاقی عمومی پیروی می کنند و نه از قوانین واقعیت پیروی می کنند. بنابراین محتوای این کتاب الکترونیکی برای افراد خردسال مناسب نیست و خواندن فقط در صورتی که حداقل 18 سال داشته باشید مجاز است.

[ad_2]

کتاب Vier geile Schwestern – Sie wollen nur einen! : Erotischer Roman