خرید کتاب Vierter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht

[ad_1]

چهارمین گزارش آلمان در مورد ورزش برای کودکان و جوانان بر موضوعات اصلی “بهداشت ، عملکرد و جامعه” متمرکز است. نشان داده شده است که ورزش و ورزش در کودکی و نوجوانی به طور فزاینده ای به سلامتی مربوط می شوند. برعکس ، مفهوم عملکرد به عنوان عنصر اصلی ورزش برای کودکان و جوانان اهمیت کمتری پیدا می کند. این تحولات س questionsالات اساسی در مورد ارزش اجتماعی ورزش ایجاد می کند. گزارش حاضر بر روی این س questionsالات و تحولات متمرکز است و توصیه هایی را برای اقدامات مربوط به ورزش کودکان و جوانان ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Vierter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht