خرید کتاب Vignettes

[ad_1]

این چند متن کوچک چه زندگی شده باشند ، چه در رویا و چه به سادگی اختراع شده اند ، مانند بسیاری از کارتون های تاریخ بزرگ هستی اجرا می شوند. فلوت شاد یا ملودی بیس ممتاز ، آنها طیف عواطف گوش داده شده ، بینی در هوا ، کلمات آشنا در رفت و آمد و زندگی روزمره را کاملا باز نگه می دارند. اما در یک داستان همان چیزی است که گفته می شود و چیزی است که گفته نمی شود ، آنچه در پایان داستان و سکوت وجود دارد ، در وضوح نگران کننده آن باقی می ماند. ما داستان وجود خود را روز به روز با کمک فراموشی می سازیم و بر روی صدای احساسات ما است که صداهای زندگی در لحظه طنین انداز می شوند.

[ad_2]

کتاب Vignettes