خرید کتاب Violence and Political Theory

[ad_1]

آیا سیاست لزوماً خشن است؟ آیا توجیه پذیر بودن خشونت به این واقعیت بستگی دارد که این عمل برای دفاع یا سرنگونی نظم موجود انجام شده باشد – یا شاید به نحوه انجام آن بستگی دارد؟ آیا خشونت صرفاً صدمه جسمی مستقیم است یا می تواند ساختاری ، نمادین یا معرفتی هم باشد؟ در این کتاب ، الیزابت فریزر و کیمبرلی هاچینگز بررسی می کنند که چگونه نظریه پردازان سیاسی ، از نیکولو ماکیاولی گرفته تا ایلین اسکاری ، به این مشکلات نزدیک شده اند. آنها با مدافعان و منتقدان خشونت در سیاست روبرو می شوند و استراتژی های مختلف توجیهی و بلاغی آنها را تجزیه و تحلیل می کنند تا مضامین ماندگار این بحث ها را نشان دهند. آنها نشان می دهند که چگونه نظریه پردازان سیاسی با تقلیل آن به ابزاری خنثی یا شناسایی آن با چیز کاملاً متمایز ، مانند عدالت یا فضیلت ، از مشکلات اساسی ناشی از خشونت فرار کرده اند. آنها استدلال می كنند كه از آنجا كه خشونت لزوماً در ساختارها و تصورات سلسله مراتبی و انحصاری قرار دارد ، مشروعیت بخشیدن به آن از نظر اهدافی كه در خدمت آن است و یا چگونگی ارتكاب آن ، دیگر منطقی نیست. این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های مختلف از اخلاق ترور و جنگ گرفته تا تفکر سیاسی رادیکال و انقلابی منبع بسیار ارزنده ای خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Violence and Political Theory