خرید کتاب Virtue Seal : Volume 11

[ad_1]

یک باد یخی از زمین بلند شد و به آسمان اوج گرفت. هاله کوه و غرب بی نظیر بود و خون آنها کل آسمان را لکه دار کرد! ده ویژگی مختلف به قدرت وجود داشت ، قتل عام های بی شماری. او نبوغ هرج و مرج اولیه بود ، و هیچ محدودیتی در طاق قرمز خون آسمانها نداشت.

[ad_2]

کتاب Virtue Seal : Volume 11