خرید کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification

[ad_1]

این کتاب دیدگاه و تفسیری بصیرتی در مورد نقش سیستم های بی سیم و پوشیدنی در حوزه اندازه گیری پاسخ و راه رفتن و بازتاب ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های چندرسانه ای قابل حمل برای تعیین کمیت راه رفتن و پاسخ رفلکس در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیاings و رایانش ابری جمع شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد جهانی این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند برای تعیین کمی راه رفتن و پاسخ رفلکس به وضعیت فعلی هنر است. دکتر LeMoyne چندین برنامه ابتکاری با استفاده از تلفن های هوشمند و دستگاه های چندرسانه ای قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخگویی به راه رفتن و بازتاب منتشر کرد.

[ad_2]

کتاب Wearable and Wireless Systems for Healthcare I : Gait and Reflex Response Quantification