خرید کتاب Wireless Information and Power Transfer: A New Paradigm for Green Communications :

[ad_1]

این کتاب موفقیت در طراحی شبکه های بی سیم برداشت انرژی (WEH) را ارائه می دهد. از طریق ارتباطات موج رادیویی و انتقال نیرو ، که عمدتا به طور جداگانه طراحی شده اند ، بین WEH پل ایجاد می کند. نویسندگان ، مروری بر RF-EHN ها ، از جمله معماری سیستم و تکنیک های برداشت انرژی RF و برنامه های موجود را ارائه می دهند. آنها همچنین ایده WEH را در اکتشافات جدید اطلاعاتی ، محدودیت های نظری در WEH ، شبکه های حسگر بی سیم ، استفاده از برنامه نویسی کانال مدرن همراه با WEH ، مکانیسم های تخصیص منابع کارآمد انرژی ، پروژه های بهره وری انرژی پوشش می دهند. توزیع تجارت خودکار سازمان یافته ، تأخیر در برق انرژی ، پروتکل های خاص برای پروژه های ارتباطی کارآمد انرژی ، ارتباطات D2D و بهره وری انرژی ، شبکه های بی سیم مشترک و شبکه های شناختی.

[ad_2]

کتاب Wireless Information and Power Transfer: A New Paradigm for Green Communications :