دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب پویایی غیرخطی ، بی نظم و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده ، همراه با تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط را ارائه می دهد. پانزده فصل – نوشته شده توسط دانشمندان برجسته ای که در زمینه های غیرخطی ، بی نظم و کسری و همچنین پویایی پیچیده کار می کنند. سیستم ها و شبکه ها: ارائه یک مرور کلی از تحقیقات پیشرفته در مورد طیف گسترده ای از موضوعات ، از جمله تحقیقات بنیادی و کاربردی. این موارد شامل جنبه های همگام سازی در سیستم های پیچیده دینامیکی ، ویژگی های جهانی بودن در سیستم هایی با پویایی کسری خاص و پراکندگی بی نظم است. به همین ترتیب ، این کتاب تصویری عالی و به موقع از وضعیت فعلی تحقیق را ارائه می دهد ، که بینش و تجربیات بسیاری از محققان برجسته را در هم آمیخته است.

[ad_2]

ebookrally