دانلود کتاب Pro TypeScript : Application-Scale JavaScript Development

[ad_1]

قابلیت های این زبان ابتکاری منبع باز نوآورانه ، از کار با سیستم type تا شی گرا گرفته تا درک زمان اجرا و کامپایلر TypeScript را عمیقاً کاوش کنید. این نسخه دوم به طور کامل ویرایش شده و به روز شده در کتاب محبوب استیو فنتون شامل همه مواردی است که شما برای کشف این زبان جذاب و تغییر شکل تجربه توسعه JavaScript خود نیاز دارید. جدید در این نسخه: پوشش دادن تغییرات عمده در فرم ها ، نام های فضایی و بارگذاری فرم استفاده از استنباط برای کاهش تلاش برای استفاده از توصیه های گزینه TypeScript Compiler طیف گسترده ای از به روزرسانی های ویژگی از تقاطع ها و tuples به async / انتظار و رویکرد جدید در مورد mixins آنچه شما خواهید آموخت: سیستم نوع TypeScript و نحوه استفاده م itثر از آن را بشناسید اعمال طرح شی گرا با استفاده از TypeScript استفاده از ماژول ها به طور موثر برای مدیریت برنامه های بزرگ ادغام چارچوب ها و کتابخانه های موجود در برنامه TypeScript

[ad_2]

ebookrally