دانلود کتاب Moral Claims in the Age of Spectacles : Shaping the Social Imaginary

[ad_1] این جلد ظهور روشی جدید برای ایجاد ، انتشار و مواجهه با تصدیق ها و عقاید اخلاقی را همانطور که در نمایش بیان می شوند ، در نظر می گیرد. برایان ام. لوو توضیح می دهد که چگونه نمایش ها به وجود می آیند وقتی ما از نمایش های واسطه ای – از جمله … ادامه

دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1] این کتاب زیبایی شناسی را به عنوان مربوط به م componentلفه سازه ای در طراحی معماری برجسته می کند. این جنبه کمتر کاوش شده در معماری مورد بحث قرار گرفته و ویژگی های ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز را به لطف زیبایی شناسی ساختاری آنها توضیح داده است. بر … ادامه

دانلود کتاب Scarce Women and Surplus Men in China and India : Macro Demographics versus Local Dynamics

[ad_1] این جلد چگونگی سازگاری و انطباق خانواده ها ، جوامع و گروه های خاص (مردان مجرد ، زنان جوان “کمیاب” ، والدین) و سازگار با تغییرات جمعیتی اخیر در چین و هند را نشان می دهد. این مقاله چگونگی تعامل تغییرات جمعیتی با سایر فرآیندهای تغییر ، از جمله تغییر در رابطه با توسعه … ادامه

دانلود کتاب Strong Nonlinear Oscillators : Analytical Solutions

[ad_1] این کتاب درسی حرکت سیستم های نوسان ساز غیرخطی خالص و روش های مختلف حل را ارائه می دهد که راه حل های تقریبی معادلات نوسانگرهای غیرخطی قوی را ارائه می دهد. روش اصلی نویسنده را برای روش حل تحلیلی سیستم نوسان ساز غیرخطی خالص ارائه می دهد. پس از مقدمه ، توضیح فیزیکی … ادامه

دانلود کتاب Neuroimaging: Anatomy Meets Function :

[ad_1] این کتاب آناتومی MRI کلاسیک را با درک فعلی عملکرد مغز انسان ترکیب می کند. پیشرفت های اخیر در علوم اعصاب اهمیت ارتباط آناتومی مغز با عملکرد زمینه ای مغز را برجسته کرده است ، زیرا مغز شامل یک سازمان بسیار پیچیده از روابط تشریحی و عملکردی است که به راحتی با تصویربرداری استاندارد … ادامه

خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1] این رساله از روش نسبی فرافکنی معکوس استفاده می کند تا با شناسایی جبهه های گسیختگی در پنجره زمانی یک ایستگاه مرجع ، مصنوعات “شنا” را به شدت کاهش دهد. این امر منجر به ترسیم سریعتر و دقیق تر فرایندهای تخریب زلزله می شود. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه … ادامه